Příprava žen, mužů a žáků - Rokytnice v O.h. - září 2009