T.E.A.M. SPIRIT

T.E.A.M. SPIRIT

Jednotlivec může být silný, ale silnější je jako součást kolektivu.
Proto jen společně všichni dosáhneme více...