Historie 2002/03

Historie občanského sdružení FbK Wildcats Praha se datuje od 5. dubna roku 2001, kdy došlo rozhodnutím Ministerstvem vnitra ČR ke schválení návrhu na založení občanského sdružení. Počátky florbalového klubu se nesly ve znamení nedostatku mladých florbalistů, sdružení mělo ve svých začátcích pouhopouhých osm členů. Situaci se povedlo stabilizovat až před koncem školního 2000/2001, kdy se po provedeném náboru rozrostla členská základna na zhruba 20 osob. V létě 2001 se uskutečnilo také první SOUSTŘEDĚNÍ klubu, které mělo za úkol především stmelit nový a velmi mladý kolektiv před vstupem do první ligové sezóny. Po letních prázdninách, na prahu školního a soutěžního roku 2001/2002 byli Wildcats přihlášeni do své první ligové SOUTĚŽE – 2. pražské ligy mladších žáků, ze které se jim podařilo po tuhých bojích, zejména v barážové skupině, postoupit do ligy první. To vše ale až koncem sezóny 2001/2002. V této době také došlo k ustálení počtu členů na číslici 25. Rozrůstající se členská základna a také věkový rozdíl mezi florbalisty logicky vyústil v diferenciaci mužstva na dvě odnože – mladší a starší žáky. Po již tradičním letním soustředění se mužstvo ocitá před sezónou 2002/2003, která s sebou poprvé přináší boj na dvou frontách zároveň, mladší polovina mužstva začíná bojovat ve velmi náročné konkurenci 1. pražské ligy mladších žáků a starší polovinu čeká jakožto nováčka neméně těžká úloha v 2. pražské lize starších žáků. V dubnu 2003, po skončení ligové sezóny byl čas na rekapitulaci. 4. místo starších žáků je velkým úspěchem a kontrastuje s celkem nepodařeným umístěním žáků mladších. V létě 2003 dochází poprvé k rozdělení tradičního soustředění na dvě poloviny – regenerační – spojenou především s plaváním, během a relaxací a fyzicko-technickou, zaměřenou na důkladné vylepšení fyzické kondice a technicko-taktického potenciálu mužstva. Po létě 2003 se Wildcats připravují na nový soutěžní ročník 2003/2004, do nějž vstupují opět na dvou, tentokráte ale odlišných frontách. Členská základna se až na několik výjimek věkem přesunula do kategorie starších žáků, což vedlo k rozhodnutí, soustředit se pro tuto sezónu výhradně na tuto mládežnickou kategorii. Starší žáci vstupují do nové sezóny ve velmi silné sestavě a dá se očekávat jejich solidní umístění….. Ligový ročník 2003/2004 přináší také první zápis Wildcats do kategorie dosud neprobádané – mužské. FbK Wildcats Praha vstupují s velmi početně omezených kádrem na neznámou půdu – do Pražské soutěže mužů……